Houten overkapping plat dak 350 x 200cm
350 x 200cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.400,00
Houten overkapping plat dak 450 x 350cm
450 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€4.004,00
Houten overkapping plat dak 550 x 350cm
550 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€4.547,00
Houten overkapping plat dak 600 x 300cm
600 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€4.405,00
Houten overkapping lessenaars dak 450 x 350cm
450 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.154,00
Houten overkapping lessenaars dak 500 x 350cm
500 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.327,00
Houten overkapping lessenaars dak 600 x 300cm
600 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.504,00
Houten overkapping lessenaars dak 400 x 300cm
400 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.451,00
Houten overkapping lessenaars dak 250 x 300cm
250 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€1.927,00
Houten overkapping plat dak 250 x 350cm
250 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.741,00
Houten overkapping plat dak 250 x 300cm
250 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.461,00
Houten overkapping plat dak 200 x 300cm
200 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.202,00