Houten overkapping plat dak 500 x 250cm
500 x 250cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.563,00
Houten overkapping plat dak 400 x 300cm
400 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.245,00
Houten overkapping lessenaars dak 150 x 200cm
150 x 200cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€1.276,00
Houten overkapping lessenaars dak 150 x 350cm
150 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€1.628,00
Houten overkapping lessenaars dak 250 x 350cm
250 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.100,00
Houten overkapping lessenaars dak 400 x 350cm
400 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.716,00
Houten overkapping lessenaars dak 450 x 350cm
450 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.154,00
Houten overkapping lessenaars dak 550 x 350cm
550 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.680,00
Houten overkapping plat dak 250 x 200cm
250 x 200cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.000,00
Houten overkapping lessenaars dak 300 x 150cm
300 x 150cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€1.645,00
Houten overkapping plat dak 500 x 300cm
500 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.906,00
Houten overkapping lessenaars dak 350 x 250cm
350 x 250cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.100,00