Houten overkapping plat dak 250 x 250cm
250 x 250cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.202,00
Houten overkapping lessenaars dak 400 x 350cm
400 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.716,00
Houten overkapping lessenaars dak 600 x 350cm
600 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.855,00
Houten overkapping lessenaars dak 150 x 200cm
150 x 200cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€1.276,00
Houten overkapping lessenaars dak 600 x 300cm
600 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.504,00
Houten overkapping plat dak 200 x 300cm
200 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.202,00
Houten overkapping plat dak 300 x 300cm
300 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.704,00
Houten overkapping lessenaars dak 150 x 350cm
150 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€1.628,00
Houten overkapping lessenaars dak 200 x 350cm
200 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€1.927,00
Houten overkapping lessenaars dak 250 x 350cm
250 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.100,00
Houten overkapping lessenaars dak 300 x 350cm
300 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.276,00
Houten overkapping lessenaars dak 350 x 350cm
350 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.451,00