Houten overkapping plat dak 500 x 300cm
500 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.906,00
Houten overkapping plat dak 450 x 200cm
450 x 200cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.002,00
Houten overkapping plat dak 400 x 200cm
400 x 200cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.602,00
Houten overkapping plat dak 500 x 250cm
500 x 250cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.563,00
Houten overkapping plat dak 500 x 350cm
500 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€4.266,00
Houten overkapping plat dak 400 x 350cm
400 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.545,00
Houten overkapping plat dak 300 x 350cm
300 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.002,00
Houten overkapping plat dak 550 x 300cm
550 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€4.163,00
Houten overkapping plat dak 250 x 250cm
250 x 250cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.202,00
Houten overkapping plat dak 400 x 300cm
400 x 300cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€3.245,00
Houten overkapping plat dak 150 x 350cm
150 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.202,00
Houten overkapping plat dak 200 x 350cm
200 x 350cm incl. transport en 18mm dakhout met EPDM
€2.461,00